WEST-FRIESLAND – De ambulances en politie-eenheden in West-Friesland krijgen diverse keren per week de melding van een reanimatie. Om de overlevingskans van de patiënt te vergroten zijn de eerste 6 minuten van levensbelang. Het is dus zaak om snel met de reanimatie te starten.

Politie en ambulancedienst
Bij een melding van een reanimatie gaan er twee ambulances rijden en ook rijd de politie altijd met spoed naar het opgegeven adres. Vaak zijn politiemensen en of omstanders als eerste ter plaatse en starten zij de reanimatie. Hieronder zeven stappen hoe je reanimeer.

Stap 1. Zorg voor een veilige plek en controleer het bewustzijn

• Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’
• Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos
• Blijf bij het slachtoffer en roep om hulp!

Stap 2. Controleer de ademhaling

• Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen
• Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (‘kinlift’)
• Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden
• Geen (normale) ademhaling?

Stap 3. Bel direct 112 (of laat bellen)

• Vraag om een ambulance
• Zeg dat het om een reanimatie gaat
• Vraag om een AED of haal zelf een AED (indien beschikbaar)

Stap 4. Start direct met 30 borstcompressies
• Zet je handen midden op de borstkas
• Duw het borstbeen 5 à 6 cm. in
• Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per minuut)

Stap 5. Beadem 2 keer
• Doe de kinlift (zie stap 2)
• Kantel het hoofd naar achteren
• Knijp de neus dicht
• Pas mond-op-mondbeademing toe
• Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas)
• Geef nog een beademing als de borstkas inzakt.
• Beadem in totaal 2 keer

Stap 6. Als de AED er is
• Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk
• Ontbloot de borstkas
• Zet de AED aan
• Doe altijd wat de AED zegt!
• Bevestig de elektroden

Stap 7. Ga door met reanimeren tot er hulp is!
• Wissel eventueel elke 2 minuten met iemand anders af