Vele verkeersongelukken in West-Friesland: Vooral materiële schade