N506 in top 35 meest gevaarlijke wegen

De ANWB presenteert vandaag aan de provincies de uitkomst van een publieksactie waarbij weggebruikers gevaren en knelpunten op provinciale wegen konden melden. Ruim 2800 mensen hebben aan de oproep van de ANWB gehoor gegeven.

De meeste meldingen gaan over wegen in Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland. Over de wegen in Flevoland en Drenthe is relatief weinig doorgegeven.

De opmerkingen gaan over allerlei gevaarlijke situaties, van te weinig straatverlichting tot onoverzichtelijke kruispunten en inhalen op tweebaanswegen. Een kwart van alle verkeersslachtoffers valt op provinciale wegen.

Top 35 van de meest gevaarlijke wegen valt de N506 onder, tussen de A7 bij Hoorn en Bovenkarspel waar regelmatig ook ongevallen gebeuren.

Bron: ANWB.nl