VENHUIZEN – Op dinsdagmorgen kreeg een 53-jarige man uit Venhuizen een proces-verbaal omdat hij mest van zijn bedrijf aan de Meilag niet goed had opgeslagen. Op het terrein achter het bedrijf lag een mestopslag van 1.000 m3. Omdat de ondergrond van de opslag niet vloeistofdicht was, liep gier uit de mestbult op de onbeschermde grond. Hierdoor kan de bodem, het bodemwater en eventueel het oppervlaktewater in de omgeving verontreinigd raken. Tegen de man werd proces-verbaal opgemaakt. De veehouder was al eerder gecontroleerd. Toen was hem aangezegd dat hij maatregelen moest nemen.